Angsten en fobieën

ANGSTEN EN FOBIEËN - Van Anablefobie tot Zemmifobie, fantasierijke prenten met tekst in gelimiteerde oplage.

Het idee voor de serie tekeningen is ontstaan toen ik ontwerpschetsen maakte voor een logo en huisstijl in opdracht van een Amerikaanse tandartspraktijk. De samenwerking verliep nogal stroef. Mijn ideeën bleken ver verwijderd van wat de opdrachtgever voor ogen had. Na een reeks aanpassingen, wat een steeds suffer ontwerp tot gevolg had, heb ik uit baldadigheid een cartoon getekend: Een vals klein mannetje met bebloed schort, in zijn ene hand een accuboormachine en in de andere een combinatietang. Het onderschrift luidde: Mr Dente, affordable dentist care…

Toen drong het plots tot me door dat veel mensen de tandarts zo zien en panisch bang zijn als er iets aan hun gebit gedaan moet worden. En dat er veel méér van dit soort angsten bestaan. Angsten die verbeeld kunnen worden in fantastische tekeningen!

Om de toevloed aan beelden enigszins te hanteren heb ik besloten het alfabet te gebruiken als ordenend principe. Bij elke letter heb ik een fobie gezocht die mijn fantasie prikkelde tot het maken van steeds gedetailleerder tekeningen.

Tekenplezier en humor hebben een belangrijke rol gespeeld bij het maken van de prenten. Toch is er sprake van een ernstige ondertoon. Dat het leven van mensen behoorlijk verziekt kan worden door angst, weet ik uit eigen ervaring.

De tekeningen met begeleidende tekst zijn gebundeld in een prentenboek en gepubliceerd door uitgeverij Xtra.
ISBN 978-94-90759-98-8

BESTELLEN De uitgave (z/w, 64 pag.) is verkrijgbaar bij de stripspeciaalzaak of te bestellen door overmaking van € 24,50 ( € 20,- + € 4,50 porto) naar rek. nr. NL67 INGB 0007 9532 02 van Rechtdoorzee Mijl op 7 o.v.v. naam + adres. Toezending binnen 7 dagen.

 

De prenten zijn ook los verkrijgbaar, genummerd en gesigneerd. De oplage is 20 stuks.

Hoogwaardig geprint op Hahnemühle White Velvet door Ruijgrok Piëzografie.

A3 formaat (30 x 42 cm) ingelijst (50 x 60 cm) € 250,-

A2 formaat (42 x 60 cm) ingelijst (60 x 80 cm) € 350,-

Anablefobie en Blennofobie in kleur op A2 formaat en ingelijst € 450,- (zie de pagina ‘schilderijen’)

 

Om prenten te bestellen kunt u contact met me opnemen met behulp van het contactformulier (de envelop) rechtsboven op de site.

 

In english:

FEARS AND PHOBIAS – From Anablephobia to Zemmiphobia, imaginative drawings, with text, in limited edition.

It started with a simple, off-the-cuff drawing: Dentophobia, fear of the dentist.
Then it struck me that this fear is just one of the many that people can suffer from.

I had stumbled across an enormously rich vein of inspiration: fears and phobias.

To handle the stream of images, I decided to use the alphabet as an ordering principle.

Enjoyment of drawing and humour have played an important role in producing this graphic book. There is a serious undertone, though. People’s lives can be severely affected by fear, as I know from my own experience.

The drawings with accompanying text have been collected in a picture book, published by publisher Xtra.
ISBN 978-94-90759-98-8

To order:
The book can be ordered by transferring € 24.50 (€ 20, – + € 4.50 postage) to NL35 ASNB 0707 3643 02 of C.P. Arends, please state your name + address. Shipment within 7 days.

 

The prints are also available separately, numbered and signed. Each illustration is printed in an edition of 20 copies.

High-quality print on Hahnemühle White Velvet by Ruijgrok Piëzography, Amsterdam.

A3 format (30 x 42 cm) framed (50 x 60 cm) € 250,-

A2 format (42 x 60 cm) framed (60 x 80 cm) € 350, –

Anablephobia and Blennophobia in color in A2 format and framed € 450,- (see the page ‘paintings’)

 

To order prints, please contact me using the contact form (the envelope) at the top right of the site.

Pestkoppen cover

Pestkoppen - Een Xtra special uitgave

Een virus kan zichzelf niet voortplanten. Het heeft het DNA van een gastheercel nodig om zich te reproduceren. Tijdens het proces waarbij erfelijk materiaal van het virus gecopiëerd wordt treden vaak foutjes op. Hierdoor ontstaan mutaties. Zo komt het voor dat een virus dat eerst alleen in een dierlijke gastheer kon overleven nu ook in staat is zich in een mens voort te planten.

Stel dat een mens dit vermogen zou hebben. Dat een mens zijn erfelijk materiaal kan delen met andere levensvormen. Dan zouden er ook mutaties ontstaan. Mutaties die het mogelijk maken te overleven in een drastisch veranderende leefomgeving.

Daar gaan deze tekeningen over. Ik heb ze gemaakt in de periode dat het openbare leven tot stilstand kwam; een direct gevolg van de overheidsmaatregelen om de coronacrisis onder controle te krijgen.

Gepubliceerd door uitgeverij Xtra, november 2020

De uitgave bevat 16 prenten, waarvan één los en gesigneerd is, afmetingen: 23 x 31cm.
Prijs: € 20,- exclusief verzendkosten

De prenten zijn ook los, als print, verkrijgbaar.
Afmetingen circa 16 x 25 cm, hoogwaardig geprint op A4 Hahnemühle Photo Rag papier en gesigneerd.
Prijs exclusief verzendkosten € 50,-

Bestellen:
Het boek is te bestellen door overmaking van € 24,50 ( € 20,- + € 4,50 porto) naar rek. nr. NL35 ASNB 0707 3643 02 van C.P. Arends o.v.v. naam + adres. Toezending binnen 7 dagen.

De prints zijn te bestellen door contact met mij op te nemen.

U kunt contact met me opnemen met behulp van het contactformulier (de envelop) rechtsboven op de site.

 

In english:

A virus cannot replicate alone; it needs a host cell’s DNA in order to reproduce. Errors often occur during this process in which the virus’s genetic material is copied, creating mutations. This is how a virus that could initially only survive in an animal is now able to reproduce inside a human being.

Suppose a human had this ability – that a person could share their genetic material with other life forms. Mutations would arise in this too, mutations making it possible to survive in a drastically-changing environment.

That is what these drawings are about. I made them during the period when public life came to a standstill; a direct result of government measures to bring the corona crisis under control.

Published by publisher Xtra, November 2020

The edition consists of 16 prints, one of which is loose and signed, dimensions: 23 x 31 cm.
Price: € 20, – ex. shipping costs

The illustrations are also available separately, as a print.
Dimensions approximately 16 x 25 cm, high-quality print on A4 Hahnemühle Photo Rag paper and signed.
Price ex. shipping costs € 50, –

To order:
The book can be ordered by transferring € 24.50 (€ 20, – + € 4.50 postage) to NL35 ASNB 0707 3643 02 of C.P. Arends, please state your name + address. Shipment within 7 days.

The prints can be ordered by contacting me. Use the contact form (the ‘envelope’) at the top right of the site.

In general you can contact me using the contact form (the ‘envelope’) at the top right of the site.

 

Strani cover

Strani - Peter Arends - Een Xtra special uitgave

De mens is een alleseter. Het menselijk lichaam is in staat een grote variatie aan zowel plantaardig als dierlijk voedsel te verteren. Maar hoewel we vlees slechts in zeer beperkte mate nodig hebben om gezond te blijven wordt het veel en graag geconsumeerd.

Eigenlijk alles met een hartslag wordt gegeten door mensen. Soms zelfs als dat hart nog klopt. Een akelig idee als je bedenkt dat al het leven op aarde familie van elkaar is. Wij zijn zelfs verwant aan de slijmprik! Wat trouwens ook een akelig idee is.

Men zegt wel: ‘Je bent wat je eet’. Het kan dus zo maar gebeuren dat je sterk gaat lijken op het dier waarvan je het vlees graag eet. Waar dat toe leidt, is in deze portretten verbeeld.